ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Billion Print โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา เพื่อประโยชน์ของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ถือว่าเป็นข้อปฎิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์

เกี่ยวกับ Billionprint.com
www.billionprint.com เป็นเจ้าของ และดำเนินงานโดย บริษัทบิลเลี่ยน ปริ้นท์ จำกัด มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 89/30 ถ.พุทธมณฑลสาย1ซ.59 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.billionprint.com
“ร้านออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ www.billionprint.com
“หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.billionprint.com
“สินค้า” หมายถึง รายการสินค้าที่สั่งภายในเว็บไซต์
“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฎบนเว็บไซต์
“คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อสั่งซื้อสินค้า
“เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง Billion Print
“ท่าน/ของท่าน” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

การมีสิทธิ์สั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องมีอายุ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถ้าหากว่าท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของท่านเอง

เนื้อหา

ท่านสามารถอัปโหลดรูปและออกแบบรูปต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และบริการของเรา ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ทางเรากำหนดไว้ ภาพถ่าย ข้อความ รวมถึงรูปภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้บริการของท่าน โดยภายใต้เงื่อนไขและบริการทั้งหมดเหล่านี้ท่านจะต้องรับรองว่า ท่านจะไม่ใช้บริการอันเป็นการไม่สมควร ผิดศีลธรรม หรือผิดข้อกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ที่จะนำมาซึ่งความไม่เหมาะสมแก่เว็บไซต์ Billionprint.com

 1. ภาพ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับการอนุญาตและได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ์นั้นๆ
 2. ภาพ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ลามก อนาจาร หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น อันเป็นการไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อเด็กในทางใดทางหนึ่ง หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใดๆ ภายใต้บังคับกฎหมาย
 3. ภาพ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่มีไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ หรือประเภทอื่นๆ ที่ทำให้ระบบได้รับความเสียหาย
 4. ภาพ หรือส่วนประกอบใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือสร้างความเกลียดชังต่อกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตาม

ทั้งนี้ Billion Print จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบ หรือปิดกั้นผู้ที่ไม่เคารพกฎกติกาตามเงื่อนไขที่ได้อธิบายไว้

ราคาและการชำระเงิน

 • Billionprint.com พยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากท่านได้ยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าไปให้ท่าน และท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด
 • ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “รวมทั้งหมด”
 • เมื่อได้รับอนุญาตให้ชำระเงินแล้ว โดยการคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน” หมายความว่าท่านยืนยันว่าบัตรนั้นเป็นของท่าน หรือท่านเป็นเจ้าของ และมีเงินเพียงพอหรือมีเครดิตเพียงพอสำหรับชำระค่าสินค้า
 • การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า
 • ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางบริการชำระเงินของเราที่แสดงรายชื่อไว้ในโฮมเพจของเรา เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของท่านจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ

คำสั่งซื้อที่ผิดพลาด

ถ้าท่านพบว่ามีความผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่ท่านได้ยื่นคำสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้แล้ว โปรดติดต่อ support@billionprint.com

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน

การปฏิเสธคำสั่งซื้อ

 • เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใดๆ ออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเวลาใด รวมถึงลบและแก้ไขข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประมวลผลทุกคำสั่งซื้อ แต่อาจมีสถานการณ์ที่ต้องยกเว้น ที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธที่จะประมวลผลคำสั่งซื้อใดๆ หลังจากที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่านแล้ว ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าว ณ เวลาใดๆ ตามดุลพินิจของเรา
 • หากเรายกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน และท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว เราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระ

การจัดส่ง

 • เราจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ท่านได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 • ท่านจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ตอนทำการชำระเงิน
 • การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  1. จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door): จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากท่านชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
  2. จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery): ท่านจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่งสินค้า
 • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • เราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางเราจะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 • สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้า อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ ท่านตกลงที่จะชำระในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
 • เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีท่านต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ทาง support@billionprint.com ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

สินค้าที่มีความบกพร่อง

 • รูปภาพที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากตัวผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านได้รับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพที่ท่านส่งมาให้กับทางเว็บไซต์ด้วย
 • สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีหลังได้รับสินค้า และแจ้งคำสั่งซื้อของท่าน พร้อมชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ รวมถึงแจ้งรายละเอียดสินค้า และเหตุผลที่ต้องการส่งคืน โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการเงินคืนหรือต้องการให้เราเปลี่ยนสินค้าใหม่
 • ในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนมานั้นไม่มีความบกพร่อง เราอาจใช้ดุลพินิจตัดสินใจที่จะไม่ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้านั้นให้ใหม่หรือเราอาจขอให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการซ่อมตามจำนวนที่ดูสมควรตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาตรฐานปัจจุบันของเรา และหักค่าใช้จ่ายนี้จากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านระบุไว้ตอนที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ และเราจะไม่รับผิดชอบ (ถึงขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้) ต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการนี้

การจำกัดความรับผิด

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความในเว็บไซต์ www.billionprint.com ก็ตาม เราก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เว็บไซต์
หากเราพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่เราในการที่จะแก้ไข เราจะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เราไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

 • ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.billionprint.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในเว็บไซต์ www.billionprint.com หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริการนี้
 • ข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ของการบริการนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากเราและโดยทางเทคนิคเราไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้
 • การที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ www.billionprint.com ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน
 • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับ www.billionprint.com ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของเรา เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป

การลงทะเบียนใช้บริการ และผู้ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ในการส่งคำสั่งซื้อหรือใช้บริการใดบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องลงทะเบียนกับเราโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ท่านต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น นอกจากนี้ ท่านยังต้องอัพเดตข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยการแจ้งทางเราถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยใช้ส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องในเว็บไซต์นี้ Billionprint.com
หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ ท่านมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน

เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่านได้ หากเรามีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ การยกเลิกการลงทะเบียนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแต่ประการใด ในกรณีที่ท่านอยู่นอกพื้นที่บริการ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการ และในกรณีดังกล่าว เราสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ท่าน

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ในเว็บไซต์ www.billionprint.com และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้วเมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า

เราอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้