นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด ที่เกิดขึ้น (เรียกว่าผลิตภัณฑ์) เว็บไซต์ บริการ และการลงทะเบียนสมัครสมาชิก รวมถึงการสั่งสินค้า บริการต่างๆ ระหว่างการสั่งซื้อสินค้า และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของ Billion Print ที่อ้างถึง หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ (ที่เรียกว่า “บริการ”) ดังนั้นนโยบายนี้ความเป็นส่วนตัวนี้จึงมีผลบังคับใช้ไม่ว่าท่านจะใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ในการเข้าถึงบริการของเรา

การใช้ข้อมูล

Billion Print เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน ในการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ตรวจสอบสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ และคำสั่งต่างๆ ของเราจะถูกนำเสนอในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ จึงอยากให้ท่านให้ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการต่างๆ ด้วยความถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริง ซึ่งท่านจะต้องยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อการใช้งานเว็บไซต์ หรือให้เรารู้สึกว่าท่านสนใจในผลิตภัณฑ์จริงๆ เมื่อท่านเลือการใช้งานแล้วนั้น เราจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในลำดับต่อไป

สิทธ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในแง่ต่างๆ ทาง Billion Print จะทำการแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งก่อนจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เพื่อไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อยู่เหนือข้อตกลงดังกล่าว หรือหากเราจงใจเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถใช้สิทธิในการป้องกันการประมวลผลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่นี่ได้ทุกเวลา โดยติดต่อเราได้ที่ support@billionprint.com

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จากเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรในฐานะผู้ผลิตโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องในบางกรณี หากท่านเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้ล้วนมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เอง และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับนโยบายเหล่านั้น กรุณาทำการตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากพบว่าการใช้บริการใดๆ นอกเหนือจากการชำระค่าสินค้า และชำระค่าจัดส่งสินค้า ท่านสามารถตรวจสอบหรือสอบถามโดยตรงได้กับทาง Billion Print ได้ที่ support@billionprint.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต ทาง Billion Print จะทำการประกาศ และแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน